Giải Thưởng – Thành Tích

Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nuôi trồng thành công Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps militaris.

Bảo tồn và lưu giữ được nguồn gen giống gốc loài Cordyceps sinensis và Cordyceps militaris của Trung Quốc, Nhật Bản.

Phát triển mạng lưới chuyển giao công nghệ nuôi trồng Đông Trùng Hạ Thảo trên 20 tỉnh thành trong cả nước

Cúp vàng sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng 2014
Cúp vàng sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2014
Giải Sao Vàng Asean do Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang trao tăng 2014
Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam 2015
Giải thưởng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu